Ръководства

Как да започнете бизнес за рециклиране на гуми

Освен в полза на околната среда, рециклирането на употребявани гуми може да бъде и печеливш бизнес. Милиони употребявани гуми осигуряват непрекъснат източник на доставка на рециклирани гуми, които се използват на три пазара: горива, получени от гуми, приложения в строителството и приложения на каучук или гумиран асфалт.

Преди да започнете бизнес за рециклиране на гуми, направете задълбочен пазарен анализ, за ​​да идентифицирате възможните клиенти във вашия район и да намерите надеждни източници на доставка.

Намиране на източници на употребявани гуми

Изследвайте в рамките на разумен радиус на шофиране, да речем 150 мили, за да намерите източници на употребявани гуми. Добрите възможности включват:

 • Търговците на гуми

 • Такси компании

 • Фирми за коли под наем

 • Автобусни оператори

 • Транспортни фирми

 • Фирми с голям автопарк

Трите метода за събиране на гуми са:

 1. Изпращане на микробуси до мястото на доставчика за вземане.

 2. Използване на пускане и закачане, метод, който се отнася до оставяне на насипно ремарке на мястото на доставчика, за да се запълни. Ремаркето се взима от рециклиращия, когато е пълно.

 3. Насърчаване на домашни майстори да оставят гуми в преработвателното предприятие.

Докато посещавате с възможните използвани източници на гуми, формулирайте прогнози за потенциалния обем гуми, които всеки източник може да предостави.

Намиране на клиенти за употребявани продукти за гуми

Следва извадка от възможни клиенти за горивни продукти, получени от гуми:

 • Електрически комунални услуги

 • Мелници за целулоза и хартия

 • Циментови растения

 • Институционални и индустриални котли

 • Специализирани инсталации за производство на гуми

Смлян или трошен каучук се използва при производството на различни продукти. Потърсете производители на следните артикули:

 • Автомобилни части и гуми

 • Агримати и конна основа

 • Озеленяване, пътеки и пътеки

 • Екструдирани и формовани продукти

 • Гумен модифициран асфалт

 • Строителство

 • Атлетична повърхност и полета

 • Постелки за детска площадка

Рециклираните гуми са намерили приложение в различни видове строителни проекти:

 • Пътна конструкция

 • Септични ями

 • Изграждане на основи

 • Изграждане на депо

 • Лекорелсова база за влакове

Методи за рециклиране на гуми

Рециклирането на гуми е бизнес, който трябва да се проучи и да се научи да работи успешно. Собственикът трябва да разбере предимствата и недостатъците на процеса. В зависимост от комбинацията от потенциални купувачи, операторът трябва да знае кои приложения изискват определен размер на частиците.

Собственикът трябва да знае как да управлява цялото си оборудване, за да може да научи служителите си да работят продуктивно и да не бъдат наранявани.

Изгответе бизнес план

След като направите задълбочен анализ на потенциалните източници на доставки и изготвите списък с възможни клиенти, изгответе бизнес план, за да определите как да изградите печеливш бизнес за рециклиране на гуми. Стартирането на бизнес за рециклиране на гуми изисква значителни инвестиции на средства в оборудване, подготовка на площадката, камиони и заплати. Пътят към рентабилността трябва да бъде внимателно обмислен с финансови прогнози и определяне на нивото на безпроблемна продажба. Бизнес планът ще е необходим при разговори с банки и инвеститори за заеми и финансиране.

Анализ на местоположението на сайта

Местоположението на централата трябва да отговаря на местните разпоредби за зониране. Рециклирането на гуми е шумен, прашен бизнес, така че има ограничения за това къде дадена община ще позволи да бъдат разположени тези заводи.

Мястото трябва да е достатъчно голямо, за да побере съхранените употребявани гуми и рециклирани продукти. Необходима е сграда, в която да се помещава оборудването и офис и трябва да има лесен достъп за камиони, които идват и излизат.

Лицензи и разрешителни

Заводът за рециклиране на гуми се нуждае от одобрение от местни, щатски и федерални агенции, особено от екологичните отдели. Някои от тези разрешителни могат да бъдат скъпи и те трябва да бъдат включени в разходите на вашия бизнес план.

Адекватно застрахователно покритие

Заводът за рециклиране на гуми трябва да има адекватно застрахователно покритие. Има рискове за безопасността и потенциал за екологични злополуки. Тя се нуждае от защита от съдебни дела за отговорност на продуктите.

Рециклирането на гуми може да бъде печеливш бизнес, но той трябва да бъде внимателно планиран и подкрепен с достатъчно финансов капитал, за да успее. С милиони коли и камиони по пътищата ще има непрекъснат източник на доставки. Предизвикателството е намирането на най-ефективните методи за събиране и производството на продуктите, които се търсят от други производители в района.