Ръководства

Как да премахна банкова сметка от PayPal, ако не съм потвърден

Ако добавите банкова сметка към вашата сметка в PayPal, можете да я използвате, за да потвърдите вашата сметка в PayPal. След проверка можете да използвате банковата си сметка, за да изтеглите пари от вашата сметка в PayPal. Можете обаче да премахнете банкова сметка по всяко време от вашата сметка в PayPal, дори ако не сте я използвали за целите на проверката.

1

Отидете на PayPal.com и влезте във вашия акаунт в PayPal.

2

Щракнете върху раздела „Профил“ в горната част на вашия акаунт в PayPal.

3

Щракнете върху опцията с надпис "Банкови сметки" в раздела "Финансова информация".

4

Изберете банковата сметка, която искате да премахнете.

5

Щракнете върху бутона с надпис „Премахване“.