Ръководства

Четири начина, по които операционната система контролира хардуера на компютъра

Всичко, което правите на компютъра си, е пряк резултат от хардуера и софтуера, които работят заедно. Хардуерът осигурява сурова мощност и функционалност, която позволява на компютъра да работи, а операционната система контролира по-голямата част от дейността на хардуера. Трудно бихте използвали компютър без операционна система, тъй като всички ваши хардуерни части няма да могат да комуникират помежду си.

Шофьори

За да може операционната система да говори с вашия хардуер, тя се нуждае от драйвери. Драйверите учат операционната система да взаимодейства с всеки хардуерен бит. Графичните карти, звуковите карти, мрежовите карти, USB периферните устройства и всичко останало, което свързвате с компютъра си, разчита на драйвери. След това операционната система използва тези драйвери, за да осигури правилната работа на всяко устройство.

Управление на паметта

Всички компютри имат памет с произволен достъп или RAM. За разлика от хранилището на твърдия диск, което е относително постоянно, RAM е това, което помни всичко, което правите в момента. Ако имате отворен браузър, редактор на снимки, музикална програма и приложение за съобщения, целият ви напредък и състоянието на всеки се съхраняват в RAM. Операционната система работи с вашите RAM памет, за да контролира колко памет се използва от всяко приложение, включително самата операционна система.

Контрол на процесора

Процесите на вашия компютър се изпълняват от централния процесор или процесора. Сигналите, изпратени до и от процесора, определят какво ще се случи и в какъв ред. Операционната система работи с процесора, за да създаде контролен списък от процеси за изпълнение и гарантира, че всеки ще бъде свършен. Процесорът може да изпълнява само една задача наведнъж; тъй като процесорите са толкова невероятно бързи, това създава илюзията за много едновременни задачи. Операционната система контролира приоритета на всяка задача и ги наблюдава до завършване.

Вентилатори и охлаждане

Един от най-важните компоненти на вашия компютър е неговата охладителна система. Вентилаторът на процесора предпазва процесора от прегряване в моменти на силен стрес. Прегряването може да причини трайни повреди на процесора. Операционната система комуникира както с процесора, така и с вентилатора, за да гарантира, че компютърът остава хладен. Този процес се подпомага и от вътрешния контрол на дънната платка, известен като BIOS, и може да бъде заменен от приложения, работещи в операционната система.