Ръководства

Как да покажа списък със стойности в клетка в Excel

Функцията за списък на Microsoft Excel ви позволява да показвате няколко различни стойности в една клетка, като използвате формата на падащо меню. Когато активирате менюто, можете да видите всички стойности в списъка. Въпреки че списъците могат да се използват като удобство за спестяване на място, те са полезни и във формуляри на Excel, когато искате да улесните въвеждането на данни или да ограничите потребителите до конкретни записи. Можете да попълните списъка си с текст, цифри или дори формули.

1

Отворете работния лист, където искате да създадете списъка, и след това отворете нов работен лист, като щракнете върху "+" или иконата на новия работен лист в долната част на прозореца.

2

Въведете стойностите, които искате да се показват в списъка. Стойностите трябва да бъдат в един ред или колона на новия работен лист. Върнете се в оригиналния работен лист и изберете клетката, която ще съдържа списъка.

3

Изберете раздела "Данни" и след това щракнете върху "Проверка на данни" в раздела Инструменти за данни на лентата. Появява се диалоговият прозорец Проверка на данни.

4

Щракнете върху падащия бутон до „Разрешаване“ и изберете „Списък“ от опциите. Уверете се, че е поставено отметка в квадратчето до „Падащо меню в клетката“.

5

Щракнете вътре в полето "Source" и след това преминете към работния лист, съдържащ стойностите на списъка.

6

Изберете диапазона от клетки, съдържащи стойностите. Докато избирате клетките, адресите на клетките автоматично попълват полето „Източник“ в диалоговия прозорец.

7

Щракнете върху "OK" в диалоговия прозорец, за да създадете списъка. Excel връща фокуса към оригиналния работен лист и клетката, съдържаща списъка, има нов падащ бутон. Щракнете върху бутона, за да видите списъка и изберете една от стойностите.